Obdobie baroku

Slovo barok pravdepodobne vzniklo zo slova, ktoré znamenalo perla nepravidelných tvarov. Takouto perlou rakúskej monarchie sa stala aj Mária Terézia. V období…