Na písomnú maturitu by ste sa mali v prvom rade pripraviť a samozrejme aj vhodne obliecť. Slušné oblečenie je základom. Pomôže aj nejaký talizman, ktorý vám prináša šťastie. Určite si zoberte zo sebou obľúbenú čokoládu. V najhorších chvíľach vám dodá energiu.

nuda

Slovenský jazyk

Jednou z častí písomnej maturity je sloh. Môžete dostať jeden z ôsmich žánrov, ktorými sú: úvaha, výklad, charakteristika osoby, beletrizovaný životopis, diskusný príspevok, slávnostný prejav, umelecký opis. Bližšie informácie o jednotlivých žánroch nájdete na oficiálnej stránke. Z týchto žánrov sa vyžrebujú práve štyri z ktorých si žiak môže vybrať ten, ktorý mu najviac vyhovuje. Toto žrebovanie má na starosti Minister školstva Slovenskej republiky. Slohová časť sa píše 150 minút. Je dobré ak si pred slohovou prácou precvičíte všetky možné žánre. Musíte byť pripravený na každý z nich.

Ďalšou časťou je test. Ten pozostáva z rôznych otázok, ktoré sa zameriavajú na učivo prebraté za celé obdobie štúdia. Minuloročné testy sú sprístupnené taktiež na oficiálnej internetovej stránke. Môžete si teda vyskúšať na koľko ste pripravený. Test je zameraný aj na čítanie s porozumením. Je potrebné si ukážky prečítať pozorne a určite aj viackrát. Za textom nasledujú otázky, ktoré sú často krát veľmi metúce. Preto treba byť veľmi ostražitý a nenechať sa nachytať.

počítač

Cudzí jazyk

Podobne to je aj pri písomnej maturite s cudzieho jazyka. Pri slohovej práci je však zvolená iba jedna téma, ktorá platí pre všetkých. V mnohých prípadoch je to práve list. Nespoliehajte sa však na to. Práve mne sa stalo to, že som list nemala a bola som z toho dosť prekvapená. Súčasťou písomnej maturity s cudzieho jazyka je taktiež aj test. Súčasťou testu je aj nahrávka. Pri tejto časti musíte byť veľmi pozorný a počúvať. Vypnite okolitý svet a sústreďte sa len na to čo počujete. Tieto nahrávky sú často krát nezrozumiteľné. Musíte to však zvládnuť.