Financie domácností

Tieto a nielen tieto otázky trápia skoro každú slovenskú domácnosť. A nielen slovenskú. Dovolím si tvrdiť, že je to celosvetové. Financovanie každej jednej…

Lopta verzus Sauna

O zábavných aspektoch loptových hier sme toho počuli už mnoho, ba viacerí sa loptovým hrám ako hokejbal, futbal, basketbal, volejbal aktívne…