Obdobie baroku

Slovo barok pravdepodobne vzniklo zo slova, ktoré znamenalo perla nepravidelných tvarov. Takouto perlou rakúskej monarchie sa stala aj Mária Terézia. V období…

Financie domácností

Tieto a nielen tieto otázky trápia skoro každú slovenskú domácnosť. A nielen slovenskú. Dovolím si tvrdiť, že je to celosvetové. Financovanie každej jednej…