V prvom rade si musíme dať pozor hneď zo začiatku pri písaní cieľov našich diplomových prác. Stáva sa, že cieľ býva často neurčitý, teda oponent zadanie si môže ako cieľ predstaviť niečo iné a za to už sú body dole. Tiež musíme dávať pozor na celé znenie ciele, už jedna chybná formulácia lastúrniky zmeniť význam určeného cieľa, potom cieľ nemôžeme správne splniť. Nevhodne zvolenej metódy výskumu a postupov, môžu taky uškodiť hodnotenie nášhovýtvoru,preto by sme mali všetky postupy konzultovať s vedúcim zadanie úlohy a využívať odbornou literatúrou.
           

Lepšie načasovanie

Ďalšie klasickú a významnou chybou je zlé načasovanie tvorenie diplomových prác.Začať neskoro s touto zadanou úlohou nie je chyba, ale keď začneme neskoro a čím bližšie je dátum odovzdania, tak tvoríme sa náhlením, robíme zbytočné chyby a úloha nie je v takej kvalite, ako by bolo pri lepšom načasovaním tvorby zadanie. Aj keď sa v zhone snažíme dokončiť úlohu na vynikajúcej úrovni vedúci, alebo oponent úlohy chyby a nedorobky odhalí. Pri tvorbe tejto úlohy sa môžeme stretnúť aj s plagiátorstvom, ktoré je trestným činom, ale väčšinou je z našej strany nechcené. Stáva sa to študentom, ktorí si nedotknuté odkaz na každú citáciu, alebo použitú literatúru.