Viete, čo všetko by mali vaše bezpečnostné dvere spĺňať? Túžite po kvalitných dverách? Vyberte si rozhodne z možností a variantov práve protipožiarnych dverí. Tie vás naozaj ochránia v prípade požiaru a zabezpečia vám istotu vo vašom rodinnom dome.

Na bezpečnosť prevádzky budov sa v súčasnosti kladú čoraz väčšie nároky. Jednou z požiadaviek, ktorú budovy musia spĺňať, je aj požiadavka zabezpečenia požiarnej bezpečnosti. Podrobnosti sú bližšie definované v normatívnych a právnych predpisoch. V súlade s novým európskym nariadením by každé miesto v objekte, ktoré je určené na pobyt ľudí, malo byť zabezpečené vhodnými ochrannými prvkami umožňujúcimi evakuáciu a rýchle, bezpečné opustenie ohrozenej zóny alebo úseku zasiahnutého požiarom.

Style-Pella-Sliding-Glass-Doors

Evakuačné cesty by mali byť prispôsobené počtu a fyzickému stavu osôb nachádzajúcich sa v objekte a zároveň zohľadňovať funkciu, na ktorú je objekt určený, typ konštrukcie a rozmery objektu. Tento predpis má veľmi dôležitý význam pre bezpečnosť vo veľkých objektoch, ako sú obchodné centrá, administratívne budovy a múzeá. V prípade neočakávanej udalosti by náhla evakuácia mala trvať iba niekoľko minút. Ak sa udalosť ohrozujúca zdravie alebo život stane v supervysokej budove, čas potrebný na jej opustenie sa môže predĺžiť dokonca až na 40 a viac minút. Tento fakt treba zohľadniť už pri návrhu budovy.

windows-doors-bnr

Správny návrh vhodných požiarnych riešení, ktoré sú vďaka svojej konštrukcii schopné odolávať pôsobeniu vysokej teploty a plameňov, predstavuje zložitý proces. Požiarne systémy sú klasifikované podľa toho, ako dlho vydržia odolávať deštruktívnemu pôsobeniu vysokých teplôt a po aký čas udržia tesnosť. Protipožiarne dvere lmmont.sk majú najvyššiu požiarnu odolnosť z ponuky hliníkových systémov na trhu. Svoje uplatnenie nachádza predovšetkým na exponovaných miestach, kde sa pohybuje veľké množstvo ľudí, ako sú napríklad stanice metra a podobne.