Každý rok na Slovensku vzniká veľký počet nových obchodných spoločností a samozrejme aj nejaká časť podnikateľov končí svoju činnosť. Podnikatelia, ktorí v minulosti ukončili svoju podnikateľskú činnosť zánikom spoločnosti alebo živnosti svorne tvrdia, že ukončenie činnosti je mnohonásobne náročnejšie a komplikovanejšie ako jeho založenie. Je to preto, že podnikateľský subjekt v čase svojej činnosti vstupuje do rôznych obchodných vzťahov, má povinnosti voči mnohým úradom, takže ukončiť podnikateľskú činnosť nie je vôbec jednoduché. V rámci podnikania je to asi jedna z najnáročnejších byrokratických operácií. Ukončenie živnosti a daňové priznanie sú strašiakom mnohých podnikateľov pri ukončení podnikania.

podnikanie

Preto mnohí podnikatelia, ktorí sa vyskytli v podobnej situácii, vítajú možnosť využiť služby firiem, ktoré sa špecializujú na ukončenie činnosti podnikateľských subjektov. Takéto spoločnosti vám často poradia aj s celým radom iných problémov, s ktorými sa pri zániku vášho podnikania môžete stretnúť. Ukončenie podnikania jeho zánikom je len jedna z možností ako môžete dnes ukončiť podnikateľskú činnosť. Spomínané firmy vám ponúknu často aj možnosť prevzatia spoločnosti, takže vo veľmi krátkom čase máte po starostiach a môžete na vaše podnikanie úplne zabudnúť. Ale najprv je potrebné prejsť potrebné náležitosti so spoločnosťou, ktorá vašu firmu prevezme. Trvá to síce pár dní, ale je to podstatne kratší čas, ktorý by ste strávili samostatným vybavovaním potrebných dokumentov.

podnikanie

V priebehu 24 hodín po zaslaní potrebných údajov bude vypracovaná analýza vašej spoločnosti. Na základe tejto analýzy vás pracovníci firmy budú kontaktovať s podmienkami, za akých môže dôjsť k prevzatiu vašej spoločnosti. Ak budete súhlasiť, následne budú zaslané príslušné dokumenty na súd, ktorý do 5 pracovných dní rozhodne. Vyhnete sa tak mnohým nepríjemným povinnostiam.