Každý kto niekedy potreboval motivovať deti k nejakému konaniu vie, aké to môže byť náročné. Pravdou je, že je tomu tak len preto, lebo mnohokrát ľudia používajú nevhodné spôsoby, ako svoje deti motivovať. V tomto článku vám predstavujeme 6 najlepších spôsobov ako motivovať svoje deti. Nakoniec, je to pre ich dobro. Nech sa páči tu je váš zoznam 6 najefektívnejších spôsobov ako motivovať svoje deti:

chlapec

1. Prehodnoťte odmeny– Samozrejme, dávanie odmien svojim deťom môže byť veľmi efektívne ak chcete formovať ich správanie. Avšak je veľmi dôležité aby sa dané správanie nestalo závislé na dávaní odmien. Toto je pravda aj ak je aktivita príjemná. Odmeny, ktoré nie sú kontrolované môžu udusiť radosť, ktorú z aktivít máme.

2. Majte zmysluplné konverzácie– Rozhovory s deťmi môžu byť kľúčové pri formovaní ich motivácie. Základom je nerozprávať s nimi ako s deťmi ale skôr ako s dospelými. To pomôže ešte viac formovať ich motiváciu.

skateboard

3. Prijmite ich nedokonalosti– Nikto nie je dokonalý. Platí to samozrejme aj pre deti. Aj keď im chcete len to najlepšie a vaše vysoké nároky na nich sú produktom vašej snahy o ich lepší život, je potrebné aby ste sa nezamotali do siete perfekcionizmu.

4. Prehodnoťte ich schopnosti– Odmena a trest nemajú nijaký význam ak dieťa nie je schopné učiniť to, čo po ňom žiadame. Vždy preto prehodnoťte schopnosti detí vám zverených a rozhodnite či má rozvoj motivácie v danej situácii význam

míč

5. Vyjadrite vďačnosť– Ak dieťa spraví niečo, čo je v súlade s motiváciou, ktorú mu chcete vštepiť uistite sa, že mu ukážete adekvátnu vďačnosť. Vďačnosť dokáže vskutku motivovať.

6. Veďte príkladom– Veďte príkladom. K tomuto nie je čo dodať. Jednoducho veďte ľudí, vrátane detí svojim príkladom. To je najlepší spôsob ako motivovať deti k činnostiam, ktoré im chcete vštepiť v rámci ich vlastného dobra.