1. Aplikujte aktuálne a relevantné informácie
V prvom rade, každý e-mail, ktorý pošlete, by mal byť čo najviac prispôsobený jednotlivcovi. Čo to znamená? Neustále sa učíte o svojich zákazníkoch z ich správania v aplikácii a krokoch, ktoré vykonávajú na vašich webových stránkach alebo prostredníctvom iných kanálov, ako je on-line rozhovor alebo vaše call centrum. Používajte tieto informácie na pochopenie ich potrieb, výziev a záujmov a personalizujte každý  e-mail, aby ste zabezpečili, že informácie, ktoré dostanú, sú cenné a relevantné.

marketing

2. Posielajte e-maily na základe určitých udalostí
Personalizácia vám pomôže s tým, čo by mali obsahovať vaše e-maily, ale kedy je správny čas na ich odoslanie? E-maily sa neodosielajú, kým nie sú splnené určité kritériá. Napríklad, e-mail sa môže odoslať, keď niekto prijal (alebo neprijal) určitú
akciu, keď sa do vášho katalógu pridá nový obsah (napríklad blogové príspevky).

3. Odošlite lepšie zacielené informačné letáky
Okrem personalizovanej pošty bude stále potrebné posielať hromadné e-maily, ako napríklad newslettery. Posielajte však svoj newsletter šikovnejšie – nie je to len výbuch pre všetkých vašich zákazníkov bez rozdielu. Pravdepodobne máte veľa zákazníkov, ktorí sa veľmi zaoberajú vaším obsahom a otvoria všetky vaše informačné správy. Nanešťastie máte aj iných, ktorí sa menej zaujímajú a tieto e-maily. Namiesto toho, aby ste riskovali týchto zákazníkov, pretože hromadné e-maily vedú  ich k odhláseniu – môžete určiť, či chcete odoslať e-mail na základe toho, kto bude najviac vnímavý k správe.

novinky

4. Informujte interných členov tímu o naliehavých problémoch alebo zmenách účtu
Netreba zabúdať ani na interných členov vo vašom tíme. Nemusíte premýšľať o e-maile ako o komunikačnom kanáli len pre zákazníkov. Existuje mnoho príležitostí na posielanie interných e-mailov, ktoré upozorňujú členov tímu na zmeny v správaní zákazníkov – pretože správanie zákazníka často naznačuje, že sa niečo deje a mal by o tom vedieť niekto vo vašom tíme.
Ak sa napríklad zákazník, ktorý sa pravidelne prihlasuje do vašej aplikácie, prestane byť aktívny, môže to byť indikácia, že pomýšľa na odchod. Alebo ak sa začne prihlasovať častejšie alebo používa viac funkcií, môže byť dobrým kandidátom na prípadovú štúdiu. Obe tieto situácie si vyžadujú následné kroky od zástupcu zákazníka, ale mnohé podniky majú príliš veľa zákazníkov, aby si ich všimli.