Striedanie zamestnaní sa dnes nepovažuje za problém. Naopak takto získate viacero pracovných skúseností z rôznych oblastí, ktoré neskôr môžete uplatniť na svojom vysnívanom mieste. V minulosti sa hovorilo hlavne o fluktuácii mladých ľudí, ktorí naozaj často menia zamestnanie. Hlavne na začiatku svojho profesijného života sa snažia nájsť samých seba a to, čo by ich bavilo. Dnes je však fluktuácia globálna.

tým

Mnohé firmy sa boria s problémom nedostatku pracovných síl a častým striedaním zamestnancov. Z fluktuácie sa však dá vyťažiť niečo aj pre firmu. Fluktuácia čiže obrat zamestnancov by sa mal pohybovať na hladine 6 %. Na Slovensku je však priemer vyšší a to okolo 15 %. Hlavným problémom je, že podniky takto strácajú zamestnancov, ktorí sú zaškolení. Ak firmu opúšťajú pracovníci veľmi často, stráca dobré meno a je pre ňu ťažké nájsť náhradu. Spájajú sa s tým aj vyššie náklady.
Na Slovensku je v súčasnosti vysoká miera zamestnanosti a tak si ľudia viacej vyberajú kde budú pracovať. Ak sa im na danom mieste niečo nepáči, majú na výber desiatky iných miest. Každá firma by sa preto mala snažiť o udržanie pracovníkov. Nie je to ľahké, ale ani nemožné. Problém nie sú len peniaze.

Potrebné je zabezpečiť dobré pracovné prostredie, vzťahy na pracovisku a mimopeňažné benefity. Príjemná atmosféra a chápavý šéf vedia spraviť viacej ako vyšší plat o ulicu ďalej. Naozaj stačí takto málo, aby ste nestrácali zamestnancov a dokonca zvýšili ich efektivitu. Dôležitý je pocit voľnosti a kreativity. Pracovník musí cítiť, že pre firmu veľa znamená, stotožní sa s ňou a vtedy bude lojálny.

pracoviště

Existuje množstvo benefitov, ktoré môžu prilákať novú krv do firmy. Ale iste to nie je veta v pracovnej ponuke – mzda načas. Samozrejme, že aj postupné zvyšovanie mzdy po zaučení je potrebné a žiadané. Treba myslieť na bonusový systém a mimoriadne odmeny. Mladí ľudia majú radi pružnú pracovnú dobu alebo občasný home office. Sick days, dovolenka navyše a rekvalifikácie tiež potešia. No najdôležitejšie je budovanie dôvery a otvorená komunikácia.