Multichannel i omnichannel marketing sú obe marketingové stratégie, ktoré využívajú organizácie na oslovenie súčasných i potenciálnych zákazníkov, napriek tomu sú obe stratégie veľmi rozdielne.

aplikace

Multichannel marketing sa orientuje na komunikáciu so zákazníkom na rôznych platformách, pričom využíva nástroje online alebo tlačenej reklamy, to znamená oslovuje potenciálnych zákazníkov prostredníctvom webovej stránky, sociálnych sietí alebo propagačnou činnosťou v rôznych médiach.

Omnichannel marketing je naopak marketingovou stratégiou, pri ktorej je marketingová stratégia spoločnosti postavená na princípe, aby všetky distribučné kanály boli vzájomne prepojené a smerovali zákazníka ku kúpe daného produktu alebo služby, cieľom je zasiahnuť zákazníka a ovplyvniť jeho nákupné správanie. Úlohou omnichannel marketingu je inteligentne prepojiť jednotlivé platformy komunikácie tak, aby zákazníka sprevádzali počas celého procesu, v ktorom sa zákazník rozhoduje, či produkt alebo službu kúpiť. 

Marketingoví špecialisti sa zhodujú v tom, že zákazníka je nutné nielen zaujať, ale aj „chytiť a už nepustiť“. Práve na to v spoločnosti slúži omnichannel marketing.
V praxi to napr. vyzerá nasledovne:  zákazník si informáciu o produkte alebo služby vyhľadá napr. cez mobil, kde dostane prvotné informácie. Základom je, aby zákazník mal vždy k dispozícii informácie o produkte alebo služby, to znamená, dbá sa na to, aby sa distribučný kanál nestratil. Zákazníka informácia presmeruje na webovú stránku organizácie, kde získa ďalšie údaje a kontakt, kde si vie produkt alebo službu kúpiť. Nasleduje osobná návšteva predajne, kde si zákazník kúpi produkt alebo obstará službu, prípadne získa ďalšie informácie pre online kúpu produktu alebo služby. 

email

Aj keď sa na prvý pohľad javí, že obe marketingové stratégie majú len nepatrný rozdiel medzi sebou, opak je pravdou. Multichannel marketing oslovuje síce zákazníkov na rôznych platformách, avšak tieto platformy nie sú navzájom prepojené a tak vzniká väčšie riziko, že zákazník pri množstve reklám stratí „cestu“, ktorá vedie ku kúpe produktu alebo služby. Pri omnichannel marketingu sa naopak kladie veľký dôraz na túto „cestu vedúcu ku kúpe produktu alebo služby.“